Endringer foreslås i Orklas styre
I møtet vil Eskeland fremme forslag om at bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte representanter velger Frode Alhaug, Finn Hvistendahl, Åge Korsvold og Christen Sveaas som nye medlemmer av Orklas styre, mens Svein Ribe Anderssen, Jens P. Heyerdahl d.y., Truls Holthe og Matti Lehti trer ut.


Eskeland vil videre anbefale at bedriftsforsamlingen velger Åge Korsvold som styrets formann.

”Forutsatt at valgene gjennomføres i henhold til ovennevnte forslag, går jeg ut fra at spørsmålet om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling ikke lenger vil være aktuelt”, sier Eskeland.

Åge Korsvold sier i en kommentar: Det har vært avgjørende å skape enighet om en løsning som kan legge grunnlaget for en prosess for å gjenopprette ro rundt Orkla og sikre verdier og videre utvikling i selskapet. Styret vil arbeide sammen med administrasjonen for å videreutvikle Orkla som et sterkt norsk industrilokomotiv. Samtidig vil vi iverksette de undersøkelser som er nødvendige for å bringe klarhet i de transaksjoner i Orkla-aksjen som har vært omtalt i den senere tid.


Konsernsjef i Orkla Jens P.Heyerdahl sier at han er enig i Eskelands forslag, og er positiv til den samlede løsning.

Abonner