Fortsatt fremgang for Orkla

Report this content

Orkla økte i 4. kvartal driftsinntektene med 5,0 % til 12.622 mill. kroner. Driftsresultatet (EBIT adj.) ble 1.573 mill. kroner, noe som var en fremgang på 3,8 %.

For året som helhet økte Orkla driftsinntektene med 8,1 % til 47.137 mill. kroner. Driftsresultat (EBIT adj.) viste i 2020 en vekst på 7,9 % og endte på 5.492 mill. kroner. Ved årsskiftet hadde konsernet 18.110 ansatte samt 105 fabrikker i 22 land. 

Merkevarevirksomheten, inkludert hovedkontoret, oppnådde i 2020 en vekst i driftsinntektene på 9,1 % og driftsresultatet økte med 13,7 %.

Resultat pr. aksje for året som helhet ble 4,37 kroner, noe som er en økning på 13,8 %. Justert resultat pr. aksje økte med 18,9 % og endte på 5,04 kroner.


Orklas styre har en intensjon om å foreslå at utbytte for regnskapsåret 2020 øker med 15 øre til 2,75 kroner pr. aksje.

- Jeg er tilfreds med at vi i 4. kvartal har klart å levere både topp- og bunnlinjevekst, samtidig som vi har økt våre reklameinvesteringer. Vi hadde betydelig vekst i den tradisjonelle dagligvarekanalen som følge av at forbrukerne reiser mindre og tilbringer mer tid i egne hjem. «Out of home»-sektoren, som utgjør om lag 25 % av vår omsetning, har blitt sterkt påvirket av omfattende koronarestriksjoner, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch som legger til:

- Siden pandemien brøt ut i mars har våre prioriteter vært å ta vare på våre ansatte, opprettholde produksjons- og leveransekapasitet og ha en god kontantstrøm. Med vedvarende smitte i samfunnet og utbrudd av nye mutanter har vi fortsatt full beredskap knyttet til koronasituasjonen. Vi har gått inn i 2021 med forsiktig optimisme knyttet til koronasituasjonen, som følge av vaksinasjonsprogrammene som er iverksatt i alle våre hjemmemarkeder.

Orklas merkevarevirksomhet, inkludert hovedkontoret, oppnådde i 4. kvartal en vekst i driftsinntektene på 5,7 %. Organisk omsetningsvekst var i kvartalet 1,3 % og driftsresultatet økte med 7,4 %.

Samtlige forretningsområder rapporterte om salgsvekst i 4. kvartal. Orkla Care hadde en fremgang på 16,4 %, blant annet som følge av godt salg av tran, vitaminer, kosttilskudd, helsekost og treningsutstyr. Orkla Consumer Investments oppnådde en salgsvekst på 11,1 %, primært som følge av økt etterspørsel etter malerpensler og annet malerutstyr. Orkla Foods hadde i kvartalet en salgsfremgang på 4,3 %, med god vekst i dagligvarekanalen i Norden og India. Orkla Confectionery & Snacks økte driftsinntektene med 3,8 %, mens Orkla Food Ingredients hadde en økning i driftsinntektene på 2,1 %. Salgstallene til forretningsområdene er positivt påvirket av valuta ved omregning til norske kroner.

Resultatet fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper økte i 4. kvartal med 53,1% til 225 mill. kroner. Fremgangen kom primært som følge av meget god resultatvekst i Jotun. Salget i alle segmenter økte, unntatt i Marine Coatings hvor det var lavere aktivitet i markedene for nybygg og vedlikehold av skip. Det var betydelig salgsvekst i Decorative Paints-segmentet i Sørøst-Asia og Midtøsten. Også i Skandinavia og Tyrkia har det vært en sterk etterspørsel etter maling som følge av økt oppussing.

Hydro Power hadde et driftsresultat på 25 mill. kroner i 4. kvartal, mot 72 mill. kroner i samme periode i 2019. Reduksjonen skyldes vesentlig lavere kraftpriser. 

Konsernets andre inntekter og kostnader utgjorde i 4. kvartal minus 468 mill. kroner, noe som primært skyldes betydelig kostnadsføring og nedskrivning knyttet til pågående ERP-prosjekter.

Orklas resultat før skatt endte i 4. kvartal på 1.290 mill. kroner, mot 1.487 mill. kroner tilsvarende kvartal i 2019.


I løpet av 4. kvartal er det gjennomført flere transaksjoner. NIC Enterprises Limited, som er en del av Orkla Food Ingredients, har gjennomført en avtale om kjøp av 100 % av aksjene i Gortrush, som er en veletablert leverandør av iskremingredienser og -tilbehør til grossister i Irland, Nord-Irland og resten av Storbritannia. Orkla Care Polen har avhendet selskapets hudpleievirksomhet i Polen for å forenkle porteføljen og konsentrere sin virksomhet. Orkla Consumer Investments har redusert sin eierandel i den danske pizzarestaurantkjeden Gorm’s fra 66,67 % til 19,99 %.

Orkla Care kjøpte i januar, gjennom sitt datterselskap Health and Sports Nutrition Group,100 % av aksjene i Proteinfabrikken. Ved siden av sine egne produkter selger og distribuerer Proteinfabrikken en rekke andre merker og produkter innenfor sportsernæring, matvarer og treningsutstyr. Orkla Care kjøpte i 2014 en minoritetspost i Proteinfabrikken på 16,7 %.

Orkla ASA
Oslo, 11. februar 2021


Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli, mobil +47 928 45 828

SVP Investor Relations
Kari Lindtvedt, mobil +47 950 75 114


Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på https://investors.orkla.com/.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12