God inntektsvekst i Orkla

Report this content

Orklas driftsinntekter økte i 4. kvartal med 11,1 % til 14.027 mill. kroner. Konsernets resultat før skatt ble 1.841 mill. kroner, noe som var en fremgang på 42,7 %. Driftsresultat EBIT (adj.) økte med 18,9 % og endte på 1.871 mill. kroner.

Driftsinntektene økte for året som helhet med 7,0 % til 50.441 mill. kroner. Driftsresultat EBIT (adj.) viste i 2021 en vekst på 11,9 % og endte på 6.145 mill. kroner. Dette er det høyeste driftsresultat EBIT (adj.) for Orkla noensinne.

I 2021 ble resultat pr. aksje (justert) 5,17 kroner, noe som var en økning på 2,6 %. Orklas styre har en intensjon om å foreslå at utbyttet for regnskapsåret 2021 økes med 25 øre til 3,00 kroner pr. aksje. Ved årsskiftet hadde konsernet 21.423 ansatte samt 114 fabrikker i 22 land.
   
 - Orklas merkevarevirksomhet hadde god inntektsvekst i 2021. Vi foretok flere strategisk viktige oppkjøp og styrket våre posisjoner innen prioriterte vekstområder som plantebaserte produkter, forbrukerhelse og «Out of Home». Orkla har etablert en plattform for å skape bærekraftig, lønnsom vekst med god kontantstrøm som også muliggjør solid utbytte for våre aksjonærer i årene som kommer, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

Orklas merkevarevirksomhet oppnådde i 4. kvartal en vekst i driftsinntektene på 8,4 %. Den organiske omsetningsveksten var på 5,5 %.

Størst fremgang hadde Orkla Food Ingredients med en organisk omsetningsvekst på 16,1 %. Dette forretningsområdet hadde noe begrenset aktivitet i «Out of Home»-kanalen i 4. kvartal 2020 på grunn av pandemien. Orkla Confectionery & Snacks og Orkla Foods hadde organisk vekst i 4. kvartal 2021 på henholdsvis 5,5 % og 4,1 %. Orkla Consumer Investments og Orkla Care opplevde derimot organisk tilbakegang på henholdsvis 5,7 % og 1,2 %. Begge disse forretningsområdene hadde sammenligningstall i 4. kvartal 2020 som var positivt preget av pandemien.

Resultatet fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper var 105 mill. kroner i 4. kvartal, mot tilsvarende 225 mill. kroner i 2020. Tilbakegangen skyldes lavere resultatbidrag fra Jotun. Det var en positiv salgsutvikling i alle Jotuns markedssegmenter, men den ekstraordinære økningen i råvareprisene påvirket lønnsomheten negativt.

Hydro Power hadde et driftsresultat EBIT (adj.) på 415 mill. kroner i 4. kvartal, mot 25 mill. kroner i samme periode i 2020. Økningen skyldes vesentlig høyere kraftpriser enn i samme kvartal 2020. Lange perioder med lave temperaturer og høyt forbruk bidro til de høye kraftprisene.

Konsernets andre inntekter og kostnader utgjorde i 4. kvartal minus 88 mill. kroner, mot minus 468 mill. kroner i samme periode i 2020 – som inkluderte en betydelig kostnadsføring og nedskrivning knyttet til ERP-prosjekter.
   
Orklas resultat før skatt økte med 42,7 % og endte på 1.841 mill. kroner i 4. kvartal. Justert resultat pr. aksje endte på 1,40 kroner for kvartalet, noe som var en nedgang på 2,1 % fra samme periode i 2020.


Orkla har i 2021 kjøpt selskaper for 7.030 mill. kroner. De største kjøpene er helse- og velværeselskapet NutraQ, det indiske krydderselskapet Eastern Condiments (67,8 % eierandel) og den nederlandske pizzakjeden New York Pizza (75 % eierandel).

I tillegg kjøpte New York Pizza i september og oktober de tyske pizzakjedene Stückwerk, Flying Pizza og Pizza Planet. Orkla har med dette 663 franchisedrevne utsalgssteder for pizza, hvorav 296 i Finland, 255 i Nederland og Belgia, samt 112 i Tyskland.

Orkla Health gjennomførte i januar 2022 en avtale om å kjøpe 95 % av aksjene i Vesterålen Marine Olje. Selskapet har vært en viktig leverandør av råstoff til Möller’s Tran og er et oppkjøp av strategisk betydning for Orkla innen både helse og bærekraft.

Orkla ASA
Oslo, 10. februar 2022

   
Ref.:
   
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli, mobil +47 928 45 828
   
SVP Investor Relations
Kari Lindtvedt, mobil +47 950 75 114

   
Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på https://investors.orkla.com/

Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Denne børsmeldingen ble publisert av Kjetil Sørum, Investor Relations Manager i Orkla ASA, 10. februar 2022 kl 07.00 CEST.