Innkalling til Orklas ordinære generalforsamling 2021

Report this content

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA avholdes torsdag 15. april 2021 kl. 12:30 som digitalt møte.

På grunn av restriksjoner og råd fra norske myndigheter knyttet til covid-19 vil møtet bli gjennomført helelektronisk og være tilgjengelig online via Lumi AGM, og aksjeeiere vil kunne delta på møtet, stemme og stille spørsmål fra smarttelefoner, nettbrett eller pc. For nærmere informasjon vedrørende den elektroniske deltakelsen vises det til guide tilgjengelig på Orklas nettsider www.orkla.no.

Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, men man må være logget inn før generalforsamlingen starter for å kunne delta. Frist for forhåndsstemming og innlevering av fullmakt er 12. april 2021 kl. 12:30 (norsk tid) som nærmere angitt i innkallingen.

Innkallingen er sendt elektronisk eller pr post til alle aksjonærer med kjent adresse.                                                                  

Innkalling og andre saksdokumenter følger vedlagt og er tilgjengelige på https://www.orkla.no/generalforsamling-2021

Generalforsamlingen holdes på norsk med simultantolking til engelsk, og kan sees direkte via webcast på www.orkla.no.

Pålogging og registrering åpner fra kl. 11:30.

 

Orkla ASA

Oslo, 25. mars 2021

 

Ref.:

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli

Tlf.: +47 92 84 58 28

Direktør Investor Relations

Kari Lindtvedt 

Tlf.: +47 95 07 51 14

Spørsmål vedrørende valgkomiteens innstilling kan rettes til:

Anders Christian Stray Ryssdal

Tlf.: + 47 90 78 47 94

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12