Innstilling til ny styreleder

Report this content
Selve valget finner sted i Bedriftsforsamlingens møte 21. november. Tom Ruud, som trer tilbake som styreleder grunnet overgang til ny stilling, har opprinnelig en valgperiode som løper frem til sommeren 2003. Valgkomitéen innstiller imidlertid på at Odfjell velges som styreleder for en periode frem til ordinært styrevalg sommeren 2004.
 
Valgkomitéen har bestått av Harald Arnkværn (leder), Tore Lindholt, Allan Åkerstedt og Elisabeth Grieg. Gunn Liabø har som representant for de ansatte i denne anledning tiltrådt valgkomitéen, og er enig i innstillingen.

Abonner

Dokumenter og linker