Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 3. kvartal 2020 torsdag 29. oktober

Orkla offentliggjør resultater for 3. kvartal 2020 torsdag 29. oktober 2020 kl. 07.00.

Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på https://investors.orkla.com/English/norsk/nyhetsarkiv.

Presentasjon av resultatene holdes som webcast med konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch og finansdirektør Harald Ullevoldsæter kl. 08.00. Som følge av koronasituasjonen blir det ingen fysisk resultatfremleggelse.

Presentasjonen, samt påfølgende Q&A, holdes på engelsk og kan sees via webcast på https://investors.orkla.com (direkte link: https://events.webcast.no/orkla-asa/presentations/FOetgt1tOa3aHGOPYBM0) eller følges på telefon: +47 21 03 33 95 med pinkode: 1661193#. Det er kun anledning til å stille spørsmål skriftlig på webcasten.

Orkla ASA
Oslo, 15. oktober 2020

Ref.:

VP Investor Relations
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Merkevarevirksomheten omfatter Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care, Orkla Food Ingredients og Orkla Consumer Investments. I tillegg inngår Jotun (42,6 %), Hydro Power, eiendom og finansielle eiendeler i Orkla Industrial & Financial Investments. Orkla hadde i 2019 en omsetning på 43,6 mrd. kroner og 18.350 ansatte.

Abonner