Konkurransetilsynet avslutter etterforskningssaken mot Orkla

Report this content

Konkurransetilsynet har i dag informert om at de avslutter etterforskningssaken not Orkla.

Den 12. november 2019 gjennomførte Konkurransetilsynet bevissikring hos Orkla Home & Personal Care Norge.

Konkurransetilsynet har kommet til at det ikke er grunnlag for å gå videre med saken.

 

Oslo, 16. juni 2021

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli, mobil +47 928 45 828

SVP Investor Relations
Kari Lindtvedt, mobil +47 950 75 114

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner