Krevende kvartal for Orkla

Report this content
Orkla oppnådde et driftsresultat (EBIT adj.) på 1.408 mill. kroner i 4. kvartal 2018, noe som var en tilbakegang på 2,4 %.

Driftsinntektene i 4. kvartal økte med 1,2 % til 10.983 mill. kroner. Det største forretningsområdet, Orkla Foods, hadde en organisk salgsfremgang, men dette ble motvirket av nedgang i de andre forretningsområdene.
 
Lagernedbygging i grossistlagrene i Polen bidro til et svekket resultat for Orkla Care. Den norske sukkervareavgiften ble redusert fra 1. januar 2019. Dette førte til en kortsiktig lagernedbygging hos de norske dagligvarekjedene og et redusert kvartalsresultat for Orkla Confectionery & Snacks.

-Enkelte selskaper hadde mot slutten av året store utfordringer, men det er et flertall av selskapene som hadde vekst i inntekter og resultat. Pågående kostnadsprogrammer går som planlagt. Reverseringen av sukkeravgiften i Norge har gitt en positiv start på det nye året, sier Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka. 

Gjennom kjøpet av den finske restaurantkjeden Kotipizza har Orkla fått en ledende posisjon i det finske pizzamarkedet. Pr. 5. februar 2019 eier nå Orkla 99,29 % av samtlige aksjer og stemmer i det finske selskapet. 

Orkla Foods Danmark har i 4. kvartal inngått en avtale om å kjøpe selskapet Easyfood, en dansk produsent av butikkstekte bakervarer. I tillegg har Orkla Foods Danmark kjøpt merkevaren Pama, som er dansk markedsleder innen grøtris. 

Orkla Food Ingredients har i kvartalet gjennomført oppkjøpet av den britiske sjokolade- og karamellprodusenten County Confectionery Ltd, som i hovedsak har industrikunder.

Hydro Power økte EBIT (adj.) med 28 % og endte på 132 mill. kroner.  Økningen skyldtes høyere kraftpriser enn i 2017. 

Resultatet fra tilknyttede selskaper endte på -43 mill. kroner, mot tilsvarende -78 mill. kroner i 4. kvartal 2017. Jotun hadde fremgang i 4. kvartal, drevet av økt salg i Decorative Paints og Protective Coatings. Salget i Marine Coatings er fortsatt påvirket av den sykliske lavkonjunkturen i skipsindustrien. 

Konsernets andre inntekter og kostnader utgjorde i 4. kvartal -296 mill. kroner, som hovedsakelig skyldtes restrukturering i vareforsyning og oppkjøpsvirksomhet. I Norge har det vært nedbemanning i forbindelse med avvikling av varefremming, mens det i Storbritannia er igangsatt et forbedringsprogram i malerverktøyselskapet Harris. Tilsvarende tall i 2017 var spesielt lavt som følge av gevinst ved salg av det danske selskapet K-Salat.

Orklas resultat før skatt endte på 1.017 mill. kroner i 4. kvartal, en nedgang på 22 %.

Resultat fra videreført virksomhet pr. aksje endte på 3,24 kroner, mot tilsvarende 3,46 kroner i 2017.

For året som helhet økte Orklas driftsinntekter med 3 % til 40.837 mill. kroner. Driftsresultat (EBIT adj.) økte med 3 % i 2018, til 4.777 mill. kroner. Ved årsskiftet hadde konsernet 18.510 ansatte. 

Orklas styre har en intensjon om å foreslå et utbytte på 2,60 kroner pr. aksje for regnskapsåret 2018. 

Orkla ASA

Oslo, 6. februar 2019


Ref.:
Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs 
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828 
  
Direktør Investor Relations 
Thomas Ljungqvist
Mobil +47 482 59 618


Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på www.orkla.no. 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12