Målsetter årlig, organisk vekst på minimum 2,5 prosent

Report this content

Orkla vil på sin digitale kapitalmarkedsdag i dag offentliggjøre nye hovedmål for organisk vekst, driftsresultat og bærekraft. En aktiv porteføljeforvaltning - med oppkjøp, salg og partnerskap - vil de neste årene være viktig for Orklas verdiskaping.

Orkla målsetter en årlig organisk omsetningsvekst på minimum 2,5 prosent i perioden 2022–2024 og en årlig underliggende vekst i driftsresultat EBIT (adj.) på 4-6 prosent («mid-single-digit»).

 

Orklas ambisjon er å bli ledende innenfor bærekraft i sine hjemmemarkeder. Konsernet har satt klare kvantifiserbare mål. Klimagassutslippene fra egen virksomhet skal i løpet av 2025 reduseres med henholdsvis 65 prosent (Scope 1 & 2) og med 30 prosent i verdikjeden, utenfor egen virksomhet (Scope 3). Orklas mål er godkjent av Science-Based Targets Initiative og er i tråd med klimaavtalene i Paris og Glasgow. I løpet av 2025 skal all emballasje som Orkla benytter være 100 prosent resirkulerbar.

 

Orkla har over 300 lokale merkevarer med tilstedeværelse i mer enn 20 land.
80 prosent av omsetningen fra merkevarevirksomheten kommer fra merker med nummer én- eller to-posisjoner i sine hjemmemarkeder. I de neste årene vil Orkla øke investeringene innenfor merkevarebygging og reklame, basert på lokal forbrukerinnsikt. I tillegg skal Orkla videreutvikle internasjonale posisjoner for enkelte utvalgte merker som Möller’s og Jordan. Orklas virksomhet vil i hovedsak konsentreres om tre geografiske områder; Norden/Baltikum, Sentral- og Øst-Europa og Sør-Asia.

 

– Vi vil ha en mer dynamisk tilnærming til vår portefølje, uten å redusere oppmerksomheten på våre mer modne markeder og kategorier. Vi vil ekspandere innen markeder og kategorier vi kjenner godt, hvor vi har sterk tilstedeværelse eller nærliggende posisjoner. Vi vil også være åpne for nedsalg eller børsnotering av enkelte virksomheter dersom vi finner det formålstjenlig, sier konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch.

 

Orkla har tre prioriterte vekstområder; Plantebasert, «out of home» og forbrukerhelse. Omsetningen av plantebaserte produkter er målsatt å øke fra 846 mill. kroner i 2020 til tre milliarder kroner i 2025. Orkla har som mål å bli et av Europas ledende selskaper for franchisedrevne utsalgssteder av pizza. Innenfor forbrukerhelse er målet 50 prosent salgsvekst i 2025, noe som vil tilsvare en omsetning på syv milliarder kroner. Innenfor alle disse tre områdene vil veksten skje gjennom en kombinasjon av organisk vekst og oppkjøp.

 

Et flertall av Orklas merkevarer selges gjennom dagligvare. I de neste tre årene ventes høyere vekst i andre kanaler, og konsernet målsetter blant annet en dobling av inntektene fra digitalt salg til 15 prosent.

 

Orkla opprettholder ambisjonen i utbyttepolitikken om å øke fra et nivå på 2,75 kr per aksje, normalt innenfor 50-70 prosent av resultat per aksje. I tillegg målsetter Orkla å opprettholde sin gode status i kredittmarkedet («investment grade»).

 

Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo. Konsernet hadde i 2020 en omsetning på 47,1 mrd. kroner, og har ca. 21.500 ansatte.

 

Bakgrunnsmateriale til dagens arrangement er vedlagt, og webcast kan følges fra: https://investors.orkla.com/English/events-and-presentations/capital-market-day/Orkla-Capital-Markets-Day-2021/default.aspx klokken 14.00 i dag.

 

Orkla ASA
Oslo, 23. november 2021

                 

Ref.:

SVP Investor Relations
Kari Lindtvedt, tlf.:  +47 950 75 114

 

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli, tlf.: +47 928 45 828


 

Denne opplysningen omhandler innsideinformasjon i henhold til Markedsmisbruksforordningen og er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Denne børsmeldingen ble publisert av Kjetil Sørum, Investor Relations Manager i Orkla ASA, 23. november 2021 kl 13.00 CET.