Meldepliktig handel – Aksjer til Ansatte 2021

Report this content

Ansatte i mer enn 20 land har fått tilbud om å kjøpe Orkla-aksjer med rabatt, for alternativt NOK 7 500, NOK 11 250 eller NOK 22 500 (etter rabatt). Kjøpskurs vil være Orkla-aksjens sluttkurs 28. mai 2021, fratrukket en rabatt på 25 %.

Tilbudsperioden er 25. – 28. mai 2021. Programmet for aksjer til ansatte ble introdusert i 1999.

Se vedlegg for oversikt over hvilke primærinnsidere som har tegnet seg for aksjer i Orkla ASA den 25. mai 2021.

Kjøpskurs og antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny beholdning, vil bli meldt etter at kjøpskursen er fastsatt.

 

Orkla ASA

Oslo, 25. mai 2021

                      

Ref.:

Direktør Investor Relations

Kari Lindtvedt

Tlf.: +47 95 07 51 14

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12