Meldepliktig handel – Aksjer til Ansatte 2021

Report this content

Det vises til børsmelding av 25. mai 2021 om Aksjer til Ansatte 2021.

Kjøpskurs, og følgelig antall aksjer ervervet av primærinnsidere, ble fastsatt på grunnlag av Orkla-aksjens sluttkurs 28. mai 2021. Kjøpskurs ble dermed fastsatt til 65,43 kroner pr. aksje etter fradrag for en rabatt på 25 %.

Antall aksjer ervervet av primærinnsidere, samt ny beholdning, er vedlagt denne meldingen.

 

Orkla ASA

Oslo, 31. mai 2021

                          

Ref.:

Dirketør Investor Relations

Kari Lindtvedt

Tlf.: +47 95 07 51 14

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12