Meldepliktig handel - ansatte aksjer

Report this content
Følgende primærinnsidere har kjøpt 100 aksjer i Orkla ASA til kurs NOK 95,20 den 18.11.2002:
 
Konsernsjef Finn Jebsen og nærstående får en total beholdning etter kjøp på 215.304 aksjer.
Adm. dir. Halvor Stenstadvold, Orkla ASA, får en total beholdning etter kjøp på 9.900 aksjer.
Adm. dir. Roar Engeland, Orkla ASA, får en total beholdning etter kjøp på 10.402 aksjer.
Adm. dir. Dag J. Opedal, Orkla ASA, får en total beholdning etter kjøp på 11.863 aksjer.
Økonomidir. Terje Andersen, Orkla ASA får en total beholdning etter kjøp på 2.400 aksjer.
Dir. Finans Erik Barkald, Orkla ASA får en total beholdning etter kjøp på 200 aksjer.
Investeringssjef Anders Berggren, Orkla ASA, og nærstående får en total beholdning etter kjøp på 4.471 aksjer.
Revisjonssjef Fridthjof Røer, Orkla ASA, og nærstående får en total beholdning etter kjøp på 1.980 aksjer.
Informasjonsdirektør Ole Kristian Lunde, Orkla ASA, og nærstående får en total beholdning etter kjøp på 290 aksjer.
Juridisk dir. Karl-Otto Tveter, Orkla ASA får en total beholdning etter kjøp på 400 aksjer.
Investeringssjef Ola Uhre, Orkla ASA får en total beholdning etter kjøp på 5.315 aksjer.
Personaldir. Tor Aamot, Orkla ASA, får en total beholdning etter kjøp på 4.900 aksjer.
Direktør Geir Aarseth, Orkla ASA, får en total beholdning etter kjøp på 3.900 aksjer.
Adm. dir. Håkon C Andersen, Orkla Foods, får en total beholdning etter kjøp på 7.602 aksjer.
Adm. dir. John Jørgensen, Orkla Brands, får en total beholdning etter kjøp på 26.960 aksjer.
Koncernsjef Joachim Malling, Det Berlingske Officin, får en total beholdning etter kjøp på 100 aksjer.
Dir. Torkild Nordberg, Lilleborg, får en total beholdning etter kjøp på 400 aksjer.
Adm. dir. Per A. Sørlie, Borregaard, får en total beholdning etter kjøp på 5.400 aksjer.
Styreformann Egil M. Ullebø, Borregaard, får en total beholdning etter kjøp på 54.997 aksjer.
Dir. Gunnar Vikstrøm, Borregaard LignoTech, får en total beholdning etter kjøp på 4.100 aksjer.
Ansattevalgt varamedlem til styret i Orkla ASA Steinar N. Johansen får en total beholdning etter kjøp på 300 aksjer.
Ansattevalgt varamedlem til styret i Orkla ASA Åsmund Dybedahl får en total beholdning etter kjøp på 200 aksjer.
Ansattevalgt styremedlem i Orkla ASA Stein Stugu får en total beholdning etter kjøp på 448 aksjer.

Abonner