Meldepliktig handel - Kjøp av egne aksjer

Report this content

Orkla ASA har den 24. februar 2021 kjøpt 400.000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 80,10 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 1.701.800 aksjer.

 

Orkla ASA
Oslo, 24. februar 2021


 

Ref.:

SVP Investor Relations
Kari Lindtvedt
Tel.: +47 950 75 114

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner