Meldepliktig handel - Kjøp av egne aksjer

Report this content

Orkla ASA har den 25. februar 2021 kjøpt 450.000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 79,85 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter denne transaksjonen er 2.151.800 aksjer.

 

Orkla ASA
Oslo, 25. februar 2021


 

Ref.:

SVP Investor Relations
Kari Lindtvedt
Tel.: +47 950 75 114

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner