Meldepliktig handel - Kjøp av egne aksjer uke 9 2021

Report this content

Orkla ASA har i perioden 1.mars til 5. mars 2021 kjøpt 2.060.000 egne aksjer gjennom megler til gjennomsnittskurs kr 80,91 pr. aksje.

Orklas beholdning av egne aksjer etter dette er 4.661.800 aksjer.

Det henvises til vedlegg for ytterligere informasjon. Vedlegg er også tilgjengelig på www.newsweb.no.

 

Orkla ASA
Oslo, 8. mars 2021


 

Ref.:

SVP Investor Relations
Kari Lindtvedt
Tel.: +47 950 75 114

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12