Meldepliktig handel - Sveaas

Report this content
Antall aksjer i Orkla ASA kontrollert av Christen Sveaas er uforandret; 1.389.777, tilsvarende 0,6% av antall utstedte aksjer.

Abonner