Meldepliktig handel - Svein S. Jacobsen

Nærstående til Svein S. Jacobsen, medlem av styret i Orkla ASA, har den 3. november 2008 kjøpt 5 000 aksjer i Orkla ASA til en snittkurs på 46,00 kroner.
 
Etter denne transaksjonen eier Svein S. Jacobsen og nærstående 40 000 aksjer i Orkla ASA.
 
Orkla ASA,
Oslo, 3. november 2008
 
Lars Røsæg, Investor Relations,
Tel.: +47 2254 4426

Om oss

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Merkevarevirksomheten omfatter Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care, Orkla Food Ingredients og Orkla Consumer Investments. I tillegg inngår Jotun (42,6 %), Hydro Power, eiendom og finansielle eiendeler i Orkla Industrial & Financial Investments. Orkla hadde i 2019 en omsetning på 43,6 mrd. kroner og 18.350 ansatte.

Abonner