Meldepliktig handel egne aksjer

Orklas beholdning av egne aksjer etter kjøpet er 7.944.232 aksjer.         

Abonner

Dokumenter og linker