Meldepliktig handel i Elkem av Orkla

Report this content
Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 19.195.330 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 39,0 prosent.

Abonner

Dokumenter og linker