Meldepliktig handel i Elkem av Orkla

Report this content
Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 19.174.130 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 38,9 prosent.

Abonner

Dokumenter og linker