Meldepliktig handel i Elkem av Orkla

Report this content
Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 19.137.022 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 38,8 prosent.

Abonner

Dokumenter og linker