Meldepliktig handel i Elkem av Orkla

Aksjene er kjøpt til kurs kr. 179 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 19.060.974 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 38,7 prosent.

Abonner

Dokumenter og linker