Møte i Bedriftsforsamlingen

Orklas bedriftsforsamling avholdt møte den 27. mai 2009.
 
Stein Erik Hagen, Svein S. Jacobsen, Åse Aulie Michelet, Bjørg Ven, Lennart Jeansson, Peter Ruzicka og Kristin Skogen Lund ble gjenvalgt som styremedlemmer av Orklas konsernstyre.
 
Stein Erik Hagen ble gjenvalgt som styreleder og Svein S. Jacobsen ble gjenvalgt som nestleder i styret. 
 
Samtlige ble gjenvalgt for en periode på ett år, det vil si frem til første møte i bedriftsforsamlingen etter ordinær generalforsamling 2010.
 
Styret i Orkla er dermed uendret og består av følgende aksjonærvalgte medlemmer:
 
Stein Erik Hagen (styreleder)
Svein S. Jacobsen (styrets nestleder)
Åse Aulie Michelet
Bjørg Ven
Lennart Jeansson
Peter Ruzicka
Kristin Skogen Lund
 
Orkla ASA,
Oslo, 28. mai 2009
 
Kontaktperson:
Knut Brundtland, leder av bedriftsforsamlingen i Orkla ASA
Tlf: +47 4006 2020

Om oss

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Merkevarevirksomheten omfatter Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care, Orkla Food Ingredients og Orkla Consumer Investments. I tillegg inngår Jotun (42,6 %), Hydro Power, eiendom og finansielle eiendeler i Orkla Industrial & Financial Investments. Orkla hadde i 2019 en omsetning på 43,6 mrd. kroner og 18.350 ansatte.

Abonner