Offentliggjøring av resultater, 3. kvartal 2009

Presentasjon av resultatene holdes kl 08.00 i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsvn. 45. Presentasjonen samt påfølgende Q&A simultanoversettes til engelsk. Hele presentasjonen og Q&A kan sees direkte via webcast på www.orkla.no.
 
 
Orkla ASA,
Oslo, 29. oktober 2009
 
 
Referanse Orkla Investor Relations:
Rune Helland
Tel: +47 22 54 44 11
 
 

Abonner