Ordinær generalforsamling gjennomført

Report this content

Orkla gjennomførte ordinær generalforsamling i dag, 15. april 2021, i Oslo som digitalt møte.

Alle forslag på agendaen ble vedtatt, jf. innkalling offentliggjort som børsmelding den 25. mars 2021.

Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til aksjeutbytte for 2020 med kroner 2,75 pr. aksje. Utbyttet vil bli utbetalt 26. april 2021 til aksjeeiere pr. generalforsamlingsdato.

Protokollen fra generalforsamlingen vil bli ettersendt så snart den er ferdigstilt og vil også bli gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

 

Orkla ASA
Oslo, 15. april 2021


 

Ref.:

Konserndirektør, Kommunikasjon og Corporate Affairs

Håkon Mageli

Tlf.: +47 92 84 58 28

Direktør Investor Relations

Kari Lindtvedt

Tlf.: +47 95 07 51 14

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner