ORK: Ekstraordinær generalforsamling

Orkla ASA innkaller til ekstraordinær generalforsamling torsdag 10. desember 2009 kl 15.00 på Orklas hovedkontor på Skøyen i Oslo for å behandle forslag om vedtekts­endring. Forslaget går blant annet ut på å gi styret fullmakt til å beslutte at dokumenter som skal behandles på generalforsamling kan gjøres tilgjengelige på selskapets internettsider i stedet for å bli sendt ut i posten sammen med innkallingen.
 
Forslaget er begrunnet i hensynet til miljø og kostnader. Orklas årsrapport hadde et opplag på 54 000 i 2009, som tilsvarer 30 tonn papir. Det vil derfor være store miljø- og kostnadsbesparelser ved å gå over til å levere mer av denne informasjonen over Internett. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt, dersom vedkommende henvender seg til selskapet.
 
Innkalling til Orklas ekstraordinære generalforsamling følger vedlagt.
 
Trykt utgave av innkallingen vil bli postlagt til aksjonærene i løpet av uke 45.
 
 
Orkla ASA
Oslo, 30. oktober 2009
 
Referanse:
Direktør Investor Relations Rune Helland, Telefon +47-2254 4411
Kommunikasjonsdirektør Ole Kristian Lunde, Telefon +47-2254 4431

Om oss

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Merkevarevirksomheten omfatter Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care, Orkla Food Ingredients og Orkla Consumer Investments. I tillegg inngår Jotun (42,6 %), Hydro Power, eiendom og finansielle eiendeler i Orkla Industrial & Financial Investments. Orkla hadde i 2019 en omsetning på 43,6 mrd. kroner og 18.350 ansatte.

Abonner

Dokumenter og linker