Orkla - 3. kvartal 2002

Report this content
Hovedpunkter:
- Tilfredsstillende driftsresultat i krevende markeder
- Avkastning på porteføljen -14,2 % hittil i år
 
Strategigjennomgang
Fortsatt ambisiøs vekststrategi for konsernets industrielle virksomhet.  Konsernets tosidige struktur vil bestå.

Abonner

Dokumenter og linker