ORKLA - Meldepliktig handel i Elkem av Orkla

Report this content
Aksjene er kjøpt til kurs kr. 179 per aksje. Etter dette eier Orkla, inkludert datterselskaper av Orkla, 18.987.744 aksjer i Elkem, hvilket representerer en eierandel på 38,5 prosent.

Abonner

Dokumenter og linker