Orkla ASA - Emisjon av sertifikatlån

Report this content

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 300.000.000,-.

Innbetalingsdato:        19. februar 2019
Forfall:                        19. mars 2019
Kupong                       1,06 %
Tilrettelegger:             DNB Markets

Orkla ASA
Oslo, 15. februar 2019

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner