Orkla ASA – Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 500.000.000,-.

Innbetalingsdato:        19. april 2021

Forfall:                        16. juli 2021

Kupong                       0,37 %

Tilrettelegger:             Handelsbanken Capital Markets

 

Orkla ASA

Oslo, 15. april 2021

 

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury

Geir Solli

Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner