Orkla ASA – Emisjon av sertifikatlån

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 500.000.000,-.

Innbetalingsdato:        22. juni 2021

Forfall:                        22. september 2021

Kupong                       0,28 %

Tilrettelegger:              DNB Markets

 

Orkla ASA

Oslo, 15. juni 2021

 

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury

Geir Solli

Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner