Orkla ASA – Emisjon av sertifikatlån

Report this content

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 500.000.000,-

Innbetalingsdato:        16. juli 2021

Forfall:                        15. oktober 2021

Kupong                       0,30 %

Tilrettelegger:             Handelsbanken Capital Markets

 

Orkla ASA

Oslo, 9. juli 2021

 

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury

Geir Solli

Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner