Orkla ASA – Emisjon av sertifikatlån

Report this content

Orkla ASA har i dag emittert to sertifikatlån.

Beløp:                         NOK 500.000.000,-.

Innbetalingsdato:        21. oktober 2021

Forfall:                         8. desember 2021

Kupong                       0,57 %

Tilrettelegger:             DNB Markets

   

Beløp:                         NOK 250.000.000,-.

Innbetalingsdato:        21. oktober 2021

Forfall:                        21. januar 2022

Kupong                       0,72 %

Tilrettelegger:             DNB Markets

   

Orkla ASA

Oslo, 19. oktober 2021

   

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury

Geir Solli

Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner