Orkla ASA – Emisjon av sertifikatlån

Report this content

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 500.000.000,-.

Innbetalingsdato:        22. november 2021

Forfall:                        22. desember 2021

Kupong                       0,45 %

Tilrettelegger:              Handelsbanken Capital Markets

   

Orkla ASA

Oslo, 18. november 2021

   

Ref.:

Vice President Group Treasury

Arvid Østbø

Tlf.: +47 91 77 68 30

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner