Orkla ASA – Emisjon av sertifikatlån

Report this content

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 1.000.000.000,-.

Innbetalingsdato:        22. desember 2021

Forfall:                         3. januar 2022

Kupong                       0,85 %

Tilrettelegger:             DNB Markets

   

Orkla ASA

Oslo, 17. desember 2021

   

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury

Geir Solli

Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner