Orkla ASA – Emisjon av sertifikatlån

Report this content

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 500.000.000,-.

Innbetalingsdato:        7. februar 2022

Forfall:                        7. mars 2022

Kupong                       0,82 %

Tilrettelegger:              DNB Markets

   

Orkla ASA

Oslo, 3. februar 2022

   

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury

Geir Solli

Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner