Orkla ASA – Emisjon av sertifikatlån

Report this content

Orkla ASA har emittert to sertifikatlån:

Beløp:                         NOK 300.000.000,-

Innbetalingsdato:        21. februar 2022

Forfall:                         21. mars 2022

Kupong                       0,82 %

Tilrettelegger:             Handelsbanken Capital Markets

   

Beløp:                         NOK 250.000.000,-

Innbetalingsdato:        21. februar 2022

Forfall:                        4. april 2022

Kupong                       0,99 %

Tilrettelegger:             DNB Markets

  

Orkla ASA

Oslo, 17. februar 2022

   

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury

Geir Solli

Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner