Orkla ASA – Emisjon av sertifikatlån

Report this content

Orkla ASA har emittert et nytt sertifikatlån pålydende NOK 1.000.000.000,-.

Innbetalingsdato:         27. juni 2023

Forfall:                         27. september 2023

Kupong                        4,64 %

Tilrettelegger:              DNB Markets

Orkla ASA

Oslo, 23. Juni 2023

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury

Geir Solli

Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner