Orkla ASA – Emisjon av sertifikatlån (6 mnd.)

Report this content

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 500.000.000,-.

Innbetalingsdato:        21. april 2021

Forfall:                        21. oktober 2021

Kupong                       3 mnd. NIBOR + 10 bp.

Tilrettelegger:              Nordea Markets

 

Orkla ASA

Oslo, 16. april 2021

 

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury

Geir Solli

Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner