Orkla ASA - Grunnprospekt godkjent for notering av obligasjonslån

Report this content
Det vises til børsmelding 27. mai og 7. september 2021 vedrørende emisjon av nye obligasjonslån.

Finanstilsynet har 1. oktober 2021 godkjent grunnprospekt med vedlegg utarbeidet av Orkla ASA i forbindelse med børsnotering selskapets 4 nye obligasjonslån:

  • ISIN NO0011013708 – Green Bond FRN 2021-2028
  • ISIN NO0011013716 – Green Bond 2,4425% 2021-2031
  • ISIN NO0011095499 – FRN 2021-2027
  • ISIN NO0011095507 – 2,20% 2021-2029

Prospektet med vedlegg og Final Terms er tilgjengelig på selskapets nettside: 

https://www.orkla.no

Orkla ASA

Oslo, 5. oktober 2021

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury

Geir Solli

Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner