Orkla ASA – Vurderer utstedelse av senior usikrede grønne NOK obligasjoner

Report this content

Orkla ASA har mandatert DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets og SEB til å arrangere en virtuell investorpresentasjon av selskapet og vårt nyetablerte grønne rammeverk den 26. mai 2021. Avhengig av markedsforholdene vil utstedelse av ett eller flere grønne usikrede senior obligasjonslån med løpetid på 5 til 10 år kunne følge.

SEB har vært rådgiver for etableringen av det grønne rammeverket.

 

Orkla ASA

Oslo, 25. mai 2021

 

Ref.:

Senior Vice President Group Treasury

Geir Solli

Tlf.: +47 995 42 789

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner