Orkla ASA: Amortisering av egne aksjer

Orklas generalforsamling vedtok den 25.04.2019 å nedsette selskapets aksjekapital med kr 21.875.000 ved å innløse (amortisere) 17.500.000 aksjer eiet av Orkla ASA.

Innløsningen er nå gjennomført, og antall aksjer i selskapet er dermed redusert fra 1.018.930.970 til 1.001.430.970.

Aksjekapitalen er nedsatt fra kr 1.273.663.712,50 til kr 1.251.788.712,50.

Orkla eier etter dette 1.125.182 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 19. august 2019

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

VP Investor Relations
Elise A. Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 

Om oss

Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til forbruker-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Merkevarevirksomheten omfatter Orkla Foods, Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care, Orkla Food Ingredients og Orkla Consumer Investments. I tillegg inngår Jotun (42,6 %), Hydro Power, eiendom og finansielle eiendeler i Orkla Industrial & Financial Investments. Orkla hadde i 2019 en omsetning på 43,6 mrd. kroner og 18.350 ansatte.

Abonner