Orkla ASA: Amortisering av egne aksjer

Report this content

Orklas generalforsamling vedtok den 25.04.2019 å nedsette selskapets aksjekapital med kr 21.875.000 ved å innløse (amortisere) 17.500.000 aksjer eiet av Orkla ASA.

Innløsningen er nå gjennomført, og antall aksjer i selskapet er dermed redusert fra 1.018.930.970 til 1.001.430.970.

Aksjekapitalen er nedsatt fra kr 1.273.663.712,50 til kr 1.251.788.712,50.

Orkla eier etter dette 1.125.182 egne aksjer.

Orkla ASA
Oslo, 19. august 2019

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828

VP Investor Relations
Elise A. Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12 

Abonner