Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Report this content
Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 300.000.000,-.

Innbetalingsdato:        19. mars 2019
Forfall:                        23. april 2019
Kupong                       1,28 %
Tilrettelegger:             DNB Markets

Orkla ASA
Oslo, 15. mars 2019

Ref.:
 
SVP Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: 99 54 27 89
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner