Orkla ASA: Emisjon av sertifikatlån

Report this content

Orkla ASA har emittert et sertifikatlån pålydende NOK 300.000.000,-.

Innbetalingsdato:        12. mars 2019
Forfall:                        12. april 2019
Kupong                       1,17 %
Tilrettelegger:             Nordea Markets

Orkla ASA
Oslo, 8. mars 2019

Ref.:

SVP Group Treasury
Geir Solli
Tlf.: 99 54 27 89

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner