Orkla ASA: Fremgang for Orkla

Report this content

Orklas driftsresultat (EBIT adj.) økte med 7 % i tredje kvartal og endte på 1.444 mill. kroner. Driftsinntektene økte også med 7 %, til 10.880 mill. kroner. Konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch har startet et prosjekt for å styrke Orklas konkurransekraft.

Merkevarevirksomheten hadde organisk omsetningsvekst på 1,5 % og fremgang i driftsresultat på 6,2 %.

- Orklas merkevarevirksomhet har hatt et tilfredsstillende kvartal, med vekst både på topp- og bunnlinje. Alle de fire forretningsområdene leverte organisk vekst i kvartalet.  Det er positivt å se at vi etter et relativt sterkt 3. kvartal i fjor fortsatt klarer å levere resultatvekst, dog med variasjoner mellom selskapene. Tre av fire forretningsområder hadde resultatfremgang, sier Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch som legger til:

-Vi skal levere på de finansielle målene mot 2021. Jeg har startet et prosjekt for å sikre at vi organiserer oss best mulig for å øke den organiske veksten og redusere kompleksitet. I tillegg ønsker jeg en tydeligere M&A-agenda. Derfor vil jeg styrke forretningsområdene og spisse konsernets støttefunksjoner. Foreløpige vurderinger viser at vi da også kan redusere årlige kostnader ved Orklas hovedkontor med 150-200 millioner kroner.

Orkla Confectionery & Snacks har i kvartalet kjøpt 20 % av det ledende islandske sjokolade- og godteriselskapet Nói Siríus. Orkla Food Ingredients har kjøpt det nederlandske ingrediensselskapet Vamo, mens Orkla House Care har inngått avtale om å overta de resterende 50 % av aksjene i joint venture-selskapet Anza Verimex Holding. 25. september 2019 ble Orklas salg av Treschows gate 16 til Oslo kommune godkjent i Oslo bystyre.

Orkla Financial Investments oppnådde i tredje kvartal et driftsresultat på 29 mill. kroner, mot minus 8 mill. kroner i samme periode i fjor. Fremgangen var hovedsakelig relatert til det finske selskapet Kotipizza Group.

Hydro Power hadde et driftsresultat på 78 mill. kroner i tredje kvartal, mot tilsvarende 102 mill. kroner i samme periode i 2018. Nedgangen skyldtes i hovedsak lavere kraftpriser.

Jotun hadde nok et sterkt kvartal og bidro til at resultat fra tilknyttede selskaper økte med 43 % til 166 mill. kroner i tredje kvartal.

I kvartalet er det gjort regnskapsmessige nedskrivninger av goodwill knyttet til malerverktøyselskapet Harris i Storbritannia og Orkla Health sine varemerker Gerimax og Colon C. Orklas resultat før skatt endte på 1.276 mill. kroner, en nedgang på 6 %.

Justert resultat pr. aksje økte med 11 % til 1,18 kroner.   

Orkla ASA
Oslo, 24. oktober 2019

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Mobil +47 928 45 828

Direktør Investor Relations
Thomas Ljungqvist
Mobil +47 482 59 618

Excel-ark med nøkkeltall er tilgjengelig på 
www.orkla.no. 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vennligst klikk her hvis du ønsker å avslutte abonnementet ditt på meldinger fra Orkla.