Orkla ASA: Innkalling til Orklas ordinære generalforsamling 2020

Report this content

Ordinær generalforsamling i Orkla ASA avholdes i Orkla Hus, Drammensveien 149, Oslo, torsdag 16. april 2020 kl. 09.00. Vær oppmerksom på at klokkeslett og sted er endret fra det som ble kommunisert 11. mars.

Som følge av utbruddet av korona-viruset iverksettes en rekke tiltak for å forebygge smittespredning.

Aksjonærene anmodes å benytte mulighetene til å forhåndsstemme eller gi fullmakt, som nærmere beskrevet i innkallingen, og så langt som mulig avstå fra fysisk oppmøte. Det legges til rette for at generalforsamlingen kan følges av aksjonærene via webcast på www.orkla.no, og generalforsamlingen simultanoversettes til engelsk.

Generalforsamlingen vil holdes så kort og konsis som mulig, og representasjon fra Orklas styre og administrasjon vil holdes på et minimum. Det vil ikke være noen servering i tilknytning til generalforsamlingen. For de som møter fysisk vil det iverksettes nødvendige smitteverntiltak.

Frist for påmelding, forhåndsstemming og innlevering av fullmakt er 14. april 2020 kl. 15.00 (norsk tid) som nærmere angitt i innkallingen. Innkalling til generalforsamlingen, inklusive vedlegg, følger vedlagt.

Innkallingen er sendt elektronisk eller pr post til alle aksjonærer med kjent adresse. Ønskes en trykt utgave av vedlegg til innkallingen, kan disse bestilles på Orklas nettsider.
                                                                    
Innkalling og andre saksdokumenter, herunder utdypende informasjon til agendapunkt 3, samt nærmere opplysninger om aksjeeiers rettigheter er tilgjengelige på https://www.orkla.no/investor/generalforsamling/generalforsamling-2020/.

Det vil åpnes for registrering kl. 08.30 på dagen for generalforsamling.

Orkla ASA
Oslo, 26. mars 2020

Ref.:

Konserndirektør Kommunikasjon & Corporate Affairs

Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

VP Investor Relations
Elise A. Heidenreich
Tlf.: +47 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Spørsmål vedrørende valgkomiteens innstilling kan rettes til:

Anders Christian Stray Ryssdal
Tlf.: + 47 907 84 794

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12