Orkla ASA: Investordag - Økt verdiskaping som ett Orkla

Orkla arrangerer investordag i Oslo i dag. Siden forrige investordag i 2015, har Orkla levert på strategien om å være et ledende merkevareselskap, og de finansielle målene og utbyttepolitikken ligger fast.

Ved å jobbe tettere på tvers som ett Orkla skal konsernet oppnå økt innovasjonskraft og en mer effektiv verdikjede, samtidig som Orklas lokale kunde- og forbrukerinnsikt ivaretas.

«Vi skal bruke vår unike kunde- og forbrukerinnsikt til å møte forbrukertrender med lokale merkevarer. Ved å jobbe tettere som ett Orkla, skal vi i større grad dele innovasjoner og beste praksis på tvers av konsernet. I tillegg skal vi styrke oss innen nye kanaler der forbrukerne forventer å finne våre produkter», sier konsernsjef Peter A. Ruzicka i en kommentar.

Oppkjøp er fortsatt en viktig del av vekststrategien, og Orkla satser først og fremst på oppkjøp i markeder og kategorier der konsernet kan ta en ledende posisjon og utnytte skalafordeler.

I tråd med selskapets utbyttepolitikk, vil konsernet fortsette å betale en andel av overskuddskapitalen tilbake til aksjonærene.  

Presentasjonene fra dagens arrangement er vedlagt, og webcast kan følges fra www.orkla.no.

Orkla ASA
Oslo, 1. juni 2017
                          

Ref.:

Direktør Investor Relations
Mattias Orrenius
Tlf.: +47 983 66 334
E-post: mattias.orrenius@orkla.no

Konserndirektør Kommunikasjon og Corporate Affairs
Håkon Mageli
Tlf.: +47 928 45 828
E-post: hakon.mageli@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker