• news.cision.com/
  • Orkla ASA/
  • Orkla ASA: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 3. kvartal 2018 torsdag 25. oktober

Orkla ASA: Invitasjon til presentasjon av Orklas resultater for 3. kvartal 2018 torsdag 25. oktober

Report this content

Orkla offentliggjør resultater for 3. kvartal 2018 torsdag 25. oktober kl. 07.00. Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort tilgjengelig på www.orkla.no.

Telefonkonferanse kl. 08.00:
Konsernsjef Peter A. Ruzicka og CFO Jens Staff presenterer resultatene i en telefonkonferanse kl. 08.00. Presentasjonen, samt påfølgende Q&A, holdes på engelsk.

For å delta i telefonkonferansen kan følgende telefonnummer benyttes:

Norge: +47 23500243, PIN: 49540027#
Danmark: +45 35445577, PIN: 49540027#
Sverige: +46 856642651, PIN: 49540027#
Storbritannia: +44 3333000804, PIN: 49540027#
USA: +1 6319131422, PIN: 49540027#

Et opptak av telefonkonferansen vil gjøres tilgjengelig på Orklas nettsider kort tid etter presentasjonen.

Pressemøte kl. 09.00:
Det inviteres til et pressemøte kl. 09.00 i Orklas lokaler i Nedre Skøyen vei 26. Konsernsjef Peter A. Ruzicka presenterer hovedpunktene for 3. kvartal og vil være tilgjengelig for intervjuer. 

Orkla ASA
Oslo, 11. oktober 2018

Ref.:

IR & Communications Manager
Elise Heidenreich
Tlf.: 951 41 147
E-post: elise.andersen.heidenreich@orkla.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner