Orkla ASA: Jotun kvartalsoppdatering

Report this content
Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort en kvartalsoppdatering for perioden 1. oktober- 31. desember 2018.

Kvartalsoppdateringen er vedlagt denne meldingen.

Orkla ASA
Oslo, 6. februar 2019
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner