Orkla ASA: Jotun kvartalsoppdatering

Report this content

Jotun, der Orkla har en eierandel på 42,6 %, har offentliggjort kvartalsoppdatering for perioden 1. oktober - 31. desember 2020.

 Kvartalsoppdateringen er vedlagt denne meldingen.  

 
Orkla ASA Oslo, 11. februar 2021

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner